ZAWÓD BIOENERGOTERAPEUTA – SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ ZAWÓD BIOENERGOTERAPEUTA

SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE
DO EGZAMINÓW W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ NA ZAWÓD BIOENERGOTERAPEUTA
Z UPRAWNIENIAMI NA CAŁY ŚWAT

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA dnia 25.11.2023 r
ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA dnia 29.06.2024 r. Kierownik szkolenia
Karol Jóźwiak tel. 601 328 282, e-mail: jan@biokarol.info.pl

Cel szkolenia: Zadaniem organizowanego szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej na zawód bioenergoterapeuta.
Czas trwania: 8 miesięcy plus 7-dmio dniowe zgrupowanie w Krynicy Zdroju .
Zaliczenie szkolenia: Każdy słuchacz otrzyma zaświadczenie ukończenia.

Koszt szkolenia: Certyfikat weryfikacyjny 200zł. + jedno zdjęcie. Wpisowe 450 zł.* plus cena szkolenia w Łodzi i Krynicy 7920 zł.* płatne ratalnie po 990 zł.* miesięcznie

W dniach 21-23.VI. 2024r Zjazd Naturoterapeutów i Walne Sprawozdawcze Zebranie PCP. w Grotnikach.. Obecność wszystkich członków obowiązkowa.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym do zawodu bioenergoterapeuty

1. Certyfikat weryfikacyjny z Polskiego Cechu Psychotronicznego
2. Wykształcenie- średnie, ukończone 18 lat. oraz przynależność organizacyjna do P.C.P.
3. Wpisowe w wysokości 450 zł.* należy wpłacać do Banku Spółdzielczego Rzemiosła na konto Polskiego Cechu Psychotronicznego.
Nr ; 58 8784 0003 2001 0000 5076 0001 do dnia 24.11.2022 r.
( ilość miejsc jest ograniczona do osiemnostu osób na rok}
4. Opłaty ratalne za szkolenie przyjmowane będą z góry, w każdym pierwszym tygodniu miesiąca lub opłata jednorazowa za całe szkolenie.
* W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu wniesione przez uczestnika opłaty nie podlegają zwrotowi.

Egzaminy teoretyczne i praktyczne są składane przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w izbach rzemieślniczych, które pobierają stosowną opłatę za egzaminy.
Dyplomy wydane przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi uprawniają do wykonywania zawodu w krajach unijnych i całego świata.

TERMINARZ ZAJĘĆ

Szkolenia przygotowujące do egzaminów
w Łódzkiej Izbie Rzemieślniczej na zawód Bioenergoterapeuta

25.-XI . 2023r
09.- XII. 2023 r
20-.I. 2024 r
17-.II.2024
23-.III.2024
09-. III.2024 r.
06-. IV. 2024
20-. IV. 2024
27.IV—05.V.2024r
Zgrupowanie ze sprawdzianem praktycznym i medycznym w Krynicy Zdroju
11-.V.2024
25-.V.2024
15-.VI.2024
29-.VI.2024

Godziny zajęć na szkoleniu w soboty 9 godz. od 10,00 – 18,00
Ilość godzin lekc: 190 -teoretycznych i praktycznych w Łodzi oraz w Krynicy Zdroju.

PRZEDMIOTY

– etyka
– pierwsza pomoc
– ziołolecznictwo
– medycyna
– anatomia i fizjol.
– podstawy prawne
– dermooptyka
– uzdrawianie duchowe
– eksterioryzacja
– info
– chromoterapia
– aura podstawy
– numerologia
– biomasaż
– afirmacje
– info. feng-shui
– rachunkowość
– podstawy bioenergoterapii
– czakroterapia
– psychoterapia
– wizualizacja
– astrologia leczn.
– reiki info.
– podstawy hipnoterapii
– ochrona środowiska
– terapia odległ.
– filozofia huny
– muzykoterapia
– ogród botaniczny
– radiestezja podstawy
– ćwiczenia relaks.