Klasyfikacja zawodów i specjalności: Bioenergoterapeuta

Nazwa: Bioenergoterapeuta

Kod: 514401

 

Synteza:

Rozpoznaje zaburzenia bioenergetyczne organizmu, eliminuje je przywracając swobodę przepływu bioenergii w organizmie, oczyszcza bioenergetycznie oraz zasila strefy bioenergetycznych niedoborów w celu pobudzenia naturalnych sił obronnych organizmu, wzmocnienia układu odpornościowego i przyspieszenia procesów regeneracji organizmu.

 

Zadania zawodowe:

 • rozpoznawanie zmian biopola, ustalanie obszarów zakłóconych, określanie i zakłóceń w ośrodkach energetycznych i punktach biologicznie aktywnych;
 • przeprowadzanie szczegółowego wywiadu dotyczącego stanu zdrowia;
 • dobór metody bioenergoterapii uwzględniającej warunki współdziałania z terapią medyczną;
 • oczyszczanie energetyczne zaburzonych stref organizmu;
 • udrażnianie merydianów (kanałów energii);
 • wykonywanie zabiegów profilaktycznych i wspomagających powrót do zdrowia;
 • zasilanie stref bioenergetycznych niedoborów;
 • harmonizowanie i wzmacnianie aury;
 • informowanie klienta o wskazaniach i przeciwwskazaniach stosowanej wobec niego metody bioenergoterapii, podawanie zaleceń i spodziewanych efektów;
 • informowanie o konieczności nieprzerywania leczenia medycznego;
 • w przypadkach szczególnych konsultowanie się z lekarzem lub innymi specjalistami;
 • prowadzenie ewidencji klientów oraz kartotek indywidualnych;
 • przestrzeganie zasad bhp oraz wskazań i przeciwwskazań do wykonywania zabiegów bioenergoterapeutycznych.

 

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • stosowanie metod bioenergoterapeutycznych na odległość;
 • stosowanie uzupełniająco technik relaksacyjno-medytacyjnych;
 • prowadzenie działalności dydaktycznej w przypadku posiadania odpowiedniego przygotowania pedagogicznego.