Klasyfikacja zawodów i specjalności: Radiesteta

Nazwa: Radiesteta

Kod: 514902

 

Synteza:

Wyznacza w terenie przebieg żył wodnych, określa ich głębokość, wydajność i jakość wody; ustala najkorzystniejsze w terenie miejsca pod budowę studni lub odwierty geologiczne; wykrywa strefy zadrażnień geopatycznych; bada pod kątem radiestezyjnym pomieszczenia, określa miejsca korzystne i negatywne dla dłuższego przebywania w nich ludzi, szczególnie miejsca pracy i wypoczynku.

 

Zadania zawodowe:

 • rozpoznawanie i określanie promieniowania pochodzącego od cieków wodnych oraz struktur geologicznych, jego wpływu na organizm człowieka, zwierząt oraz roślin , a także na obiekty budowlane;
 • rozpoznawanie oraz określanie promieniowania siatki geopatycznej;
 • określanie szkodliwego wpływu promieniowania od urządzeń technicznych wykrywanych metodami radiestezyjnymi;
 • wskazywanie miejsc korzystnych dla lokalizacji obiektów budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem ich przeznaczenia;
 • wskazywanie (lokalizacja) miejsc korzystnych do poboru wody – budowy studni, źródeł wody pitnej, miejsc budowy zbiorników wodnych itp.;
 • wskazywanie miejsc przecieków zbiorników wodnych itp.;
 • wskazywanie w pomieszczeniach miejsc szczególnie korzystnych dla dłuższego przebywania ludzi, miejsc pracy, wypoczynku i snu;
 • wskazywanie w pomieszczeniach miejsc szczególnie niekorzystnych dla samopoczucia i zdrowia człowieka;
 • określanie najkorzystniejszych metod neutralizacji szkodliwych promieniowań;
 • stosowanie odpromienników, neutralizatorów itp.; dokładne informowanie o ich właściwościach, zakresie stosowania i okresie prawidłowego działania;
 • poradnictwo w zakresie kształtowania klimatu mieszkań, radiestezyjnego doboru sprzętów, wyposażenia, roślin;
 • prowadzenie ewidencji zleceń oraz dokumentacji wykonywanych prac;
 • stosowanie ogólnych oraz szczególnych zasad bhp w pracach radiestezyjnych.

 

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • wytwarzanie sprzętu radiestezyjnego: różdżek, wahadeł, odpromienników itp.;
 • prowadzenie badań teleradiestezyjnych w zakresie poszukiwania wody, przedmiotów, osób;
 • prowadzenie działalności w zakresie fitotroniki – określanie harmonii roślin względem siebie oraz względem człowieka;
 • zalecanie biomasażu i zabiegów bioenergoterapeutycznych;
 • prowadzenie działalności dydaktycznej, w przypadku posiadania odpowiedniego przygotowania pedagogicznego.