ZAWÓD RADIESTETA – SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ

SZKOLENIE  PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ  NA ZAWÓD – RADIESTETA DLA  OSÓB  Z PRZYGOTOWANIEM WSTĘPNYM

 

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA W DNIU 03.IX.2023r W  POLSKIM CECHU PSYCHOTRONICZNYM .  ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA 30.06.2024 r.

KIEROWNIK  SZKOLENIA;  KAROL JÓŹWIAK   TEL.  kom. 601 328 282 e-mail: jan@biokarol.info.pl

Cel szkolenia: Zadaniem organizowanego szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej na zawód radiesteta.

Czas trwania: 10 miesięcy    .

Zaliczenie szkolenia: Każdy słuchacz otrzyma zaświadczenie ukończenia.

Koszt szkolenia:

Wpisowe 400 zł.*Cena szkolenia wynosi 4900 zł.* płatne ratalnie po 490 zł.* miesięcznie.

W terminie 21-23.VI. 2024r Zjazd Miłośników Naturoterapeutów i Walne Sprawozdawcze  Zebranie PCP w Księżych Młynach koło Jeziorska. Obecność wszystkich członków obowiązkowa.

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym do zawodu radiestety.

 1. Certyfikat weryfikacyjny z Polskiego Cechu Psychotronicznego 200 zł.*
 2. Wykształcenie- średnie oraz przynależność organizacyjna do P.C.P.
 3. Wpisowe w wysokości 400 zł.* należy wpłacać do Banku Spółdzielczego Rzemiosła na konto Polskiego Cechu Psychotronicznego.

Nr ; 58 8784 0003 2001 0000 5076 0001 do dnia 27.08. 2023 roku.                                              

( ilość miejsc jest ograniczona od 10 do piętnastu osób}

4.Opłaty ratalne po 490 zł za szkolenie przyjmowane będą z góry, w każdym                                                                                    pierwszym tygodniu miesiąca  lub opłata jednorazowa za całe szkolenie.

* W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu wniesione przez uczestnika opłaty nie podlegają zwrotowi.

 

     Egzaminy teoretyczne i praktyczne składane będą przed Państwowa Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej

     Dyplomy wydane przez Izbę Rzemieślniczą uprawniają do wykonywania zawodu w krajach unijnych i całego świata.

TERMINAR  ZAJĘĆ

Szkolenia  przygotowujące do egzaminów

w Izbie Rzemieślniczej w zawodzie Radiesteta                                                       

 1. IX . 2023
 2. IX. 2023     
 3. X. 2023
 4. X. 2023
 5. XI. 2023
 6. XI. 2023
 7. XII. 2023
 8. XII. 2023
 9. I. 2024
 10. I.   2024
 11. II. 2024
 12. II. 2024
 13. III 2024
 14. III 2024
 15. III 2024
 16. III. 2024
 17. IV. 2024
 18. IV. 2024
 19. V. 2024
 20. V. 2024
 21. VI. 2024
 22. VI. 2024 .

Godziny zajęć na szkoleniu w niedziele po 9 godz. od 10,00 – 18,00

Ilość godzin lekc: 180-teoretycznych i praktycznych plus praktyka we własnym zakresie.

PRZEDMIOTY

– etyka
–kodeks
– pierwsza pomoc
– podstawy prawne
– radiestezja  mentalna
– BHP radiestezji
– rachunkowość
– historia radiestezji
– radiestezja fizyczna
– radiestezja podstawy
– ochrona środowiska
– psychoterapia
– radiestezja terapeutyczna   .
– promieniowanie kształtu
– teleradiestezja
– rola podświadomości.
– polaryzacja
– skala Biovisa
– kolory radiestezyjne
– skala BSM
– budowa energetyczna kamienia
– skala SRW
– bryły energetyczne
– energia pisma odręcznego
– wrażliwość radiestezyjna                                            .
– energia wody
– przesyłanie energii
– energia  otoczenia
– żyły wodne
– uskoki geograficzne
– siatka szwajcarska
– budowa myślo-kształtów       .
– podstawowe narzędzia.