Zapraszamy na prelekcję Wandy Chyrczakowskiej „Relacje międzyludzkie” w dniu 10 lipca 2015 r. (piątek) o godz.17.30

Polski Cech Psychotroniczny zaprasza na spotkanie członków w dniu 10 lipca 2015 r. (piątek) o godz.17.30 w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych na ul. Traugutta 8.
Spotkanie będzie poświęcone ostatnim wydarzeniom w PCP.
Odbędzie się także prelekcja Wandy Chyrczakowskiej na temat „Relacje międzyludzkie”.
Wanda Chyrczakowska zajmuje się kosmoenergetyką.
Kosmoenergetyka jest metodą medycyny niekonwencjonalnej opartej na uzdrawianiu za pomocą energii życiowej oraz poprawą losu.