Z wielkim żalem żegnamy naszą koleżankę Teresę Grendę

Z wielkim żalem informujemy o śmierci naszej długoletniej koleżanki Teresy Grendy.

Odeszła od nas 15 grudnia 2023 roku.

Była wspaniałą kobietą, która nikomu w potrzebie nie odmawiała pomocy.

Przez kilkanaście lat uczestniczyła w Zjazdach Polskiego Cechu Psychotronicznego w Księżych Młynach,

prowadząc prelekcje i wymieniając swoje obserwacje i metody leczenia z innymi bioenergoterapeutami.

Pogrzeb odbędzie się 21 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 na cmentarzu komunalnym w Gorzowie Wielkopolskim

w kaplicy Gorzowskiego Domu Pogrzebowego. Kaplica znajduje się przy parkingu II bramy cmentarza.

Cześć jej pamięci.

Zarząd Polskiego Cechu Psychotronicznego