Szkolenie przygotowujące do egzaminu na zawód Bioenergoterapeuta 2022/2023 r.

POLSKI CECH PSYCHOTRONICZNY

Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. LEGIONÓW 15

www.pcp-rzemioslo.pl

 

SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE

DO EGZAMINÓW W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ NA ZAWÓD BIOENERGOTERAPEUTA

Z UPRAWNIENIAMI NA CAŁY ŚWIAT

 

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA dnia 12.11.2022 r

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA dnia 17.06.2023 r.

Kierownik szkolenia: Karol Jóźwiak tel. 601 328 282,

e-mail: jan@biokarol.info.pl

 

Cel szkolenia: Zadaniem organizowanego szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej na zawód bioenergoterapeuta.

Czas trwania: 8 miesięcy plus 7-dmio dniowe zgrupowanie w Krynicy Zdroju.

Zaliczenie szkolenia: Każdy słuchacz otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia

Koszt szkolenia: Certyfikat weryfikacyjny 200zł. + jedno zdjęcie. Wpisowe 450 zł.* plus cena szkolenia w Łodzi i Krynicy Zdroju 7120 zł.* płatne ratalnie po 890 zł.* miesięcznie

W dniach 16-18 VI 2023 r. Zjazd Naturoterapeutów i Walne Sprawozdawcze Zebranie PCP w Grotnikach. Obecność wszystkich członków obowiązkowa.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym do zawodu bioenergoterapeuty

 

1. Certyfikat weryfikacyjny z Polskiego Cechu Psychotronicznego

2. Wykształcenie- średnie, ukończone 18 lat oraz przynależność organizacyjna do P.C.P.

3. Wpisowe w wysokości 450 zł.* należy wpłacać do Banku Spółdzielczego Rzemiosła na konto Polskiego Cechu Psychotronicznego

Nr ; 58 8784 0003 2001 0000 5076 0001 do dnia 07.10.2022 r.

( ilość miejsc jest ograniczona do osiemnastu osób na rok)

4. Opłaty ratalne za szkolenie przyjmowane będą z góry, w każdym pierwszym tygodniu miesiąca lub opłata jednorazowa za całe szkolenie.

* W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu wniesione przez uczestnika opłaty nie podlegają zwrotowi.

 

Egzaminy teoretyczne i praktyczne są składane przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w izbach rzemieślniczych, które pobierają stosowną opłatę za egzaminy.

Dyplomy wydane przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi uprawniają do wykonywania zawodu w krajach unijnych i całego świata.

 

TERMINARZ ZAJĘĆ:

Szkolenia przygotowujące do egzaminów w Łódzkiej Izbie Rzemieślniczej na zawód Bioenergoterapeuta

12 XI 2022 r.

26 XI 2022 r.

10 XII 2022 r.

11 XII 2022 r.

07 I 2023 r.

21 I 2023 r.

04 II.2023 r.

18 II 2023 r.

04 III 2023 r.

18 III 2023 r.

15 IV 2023 r.

29 IV 2023 r.

29 IV – 06 V 2023 r. Zgrupowanie ze sprawdzianem praktycznym i medycznym w Krynicy Zdroju

20 V 2023 r.

21 V 2023 r.

03 VI 2023 r.

17 VI 2023 r.

Godziny zajęć na szkoleniu w soboty  9 godz. Od 10.00 – 18.00

Ilość godzin lekcyjnych: 200 teoretycznych i praktycznych w Łodzi  oraz w Krynicy Zdroju.

 PRZEDMIOTY

 

– etyka                                         – pierwsza pomoc                   – ziołolecznictwo       

– medycyna – anatomia i fizjol.   – podstawy prawne                 – dermooptyka

– uzdrawianie duchowe                – eksterioryzacja – info.           – chromoterapia

  – aura podstawy                           – numerologia                         – biomasaż

– afirmacje                                   – info. feng-shui                      – rachunkowość

– podstawy bioenergoterapii        – czakroterapia                       –  psychoterapia                        

– wizualizacja                              – astrologia leczn.                    – reiki info.     

– podstawy hipnoterapii              – ochrona środowiska              – terapia odległ.

 – filozofia huny                           – muzykoterapia                      – ogród botaniczny   

– radiestezja podstawy                    – ćwiczenia relaks