SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ NA ZAWÓD – MISTRZ – BIOENERGOTERAPEUTA

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA – 11.09.2021 r. w Polskim Cechu Psychotronicznym

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – 20.11.2021 r.

KIEROWNIK  SZKOLENIA – KAROL  JÓŹWIAK TEL. 601-32-82-82 e-mail: jan@biokarol.info.pl

Współpraca – Violetta Gdańska tel. 691 789 610

Cel szkolenia: Przygotowanie słuchaczy do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej na tytuł Mistrza Bioenergoterapii

Czas trwania: 3 miesiące po 18 godzin lekcyjnych miesięcznie

Zaliczenie szkolenia: Każdy słuchacz otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia

Koszt szkolenia: Wpisowe 500,00 zł.*Cena szkolenia wynosi 7950,00 zł.* płatne ratami po 2650,00 zł.*

(Koszty egzaminów państwowych w zależności od  ustaleń w Izbie Rzemieślniczej).

W dniach 17-19.06.2022 r. Zjazd Naturoterapeutów i Walne Sprawozdawcze Zebranie PCP w Grotnikach.

Obecność wszystkich członków Cechu jest obowiązkowa.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym do zawodu na Tytuł Mistrza

  1. Certyfikat weryfikacyjny z Polskiego Cechu Psychotronicznego
  2. Wykształcenie- średnie, ukończone 18 lat oraz przynależność organizacyjna do P.C.P.
  3. Wpisowe w wysokości 500 zł.* należy wpłacać do Łódzkiego Banku Spółdzielczego na konto Polskiego Cechu Psychotronicznego.

Nr ; 58 8784 0003 2001 0000 5076 0001 do dnia 30.06.2021 r.                                      

( ilość miejsc jest ograniczona do dziesięciu osób na rok )

4. Opłaty ratalne za szkolenie przyjmowane będą z góry, w każdym pierwszym tygodniu miesiąca  lub opłata jednorazowa za całe szkolenie.

* W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu wniesione przez uczestnika opłaty nie podlegają zwrotowi.

Egzaminy teoretyczne i praktyczne składane będą przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej

 Dyplomy wydane przez Izbę Rzemieślniczą uprawniają do wykonywania zawodu w krajach unijnych i całego świata

TERMINARZ  ZAJĘĆ

Szkolenia  przygotowującego do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej na Tytuł Mistrza Bioenergoterapeuty                                                                       .

11.IX.2021

25. IX. 2021

09. X. 2021

23. X. 2021

06. XI. 2021

20. XI. 2021

Godziny zajęć na szkoleniu w soboty  – 9 godz. od 10.00 – 18.00

Ilość godzin lekcyjnych: 54 -teoretycznych i praktycznych w Łodzi

 PRZEDMIOTY

Anatomia i fizjologia człowieka – 6 godz.lekc.

Ćwiczenia – praktyka – 3 godz. lekc.

Bioenergoterapia – 6 godz. lekc.

Ćwiczenia  – praktyka – 6 godz.lekc.

Etyka – 6 godz. lekc.

Huna – 3 godz. lekc.

Prawo Pracy – 6 godz. lekc.

Ochrona Środowiska – 6 godz. lekc.

BHP – 3 godz. lekc.

Psychoterapia – 6 godz. lekc.

Rachunkowość – 3 godz. lekc.