BIOENERGOTERAPEUTA – SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ

POLSKI CECH PSYCHOTRONICZNY Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. LEGIONÓW 15.

 

SZKOLENIE  PRZYGOTOWUJĄCE

DO EGZAMINÓW W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ NA ZAWÓD  BIOENERGOTERAPEUTA

Z UPRAWNIENIAMI NA CAŁY ŚWAT

 

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA dnia 26.11.2022 r

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA dnia 24.06.2023 r.

Kierownik szkolenia Karol Jóźwiak tel. 601 328 282, e-mail: jan@biokarol.info.pl

 

Cel szkolenia: Zadaniem organizowanego szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej na zawód bioenergoterapeuta.

Czas trwania: 8 miesięcy plus 7-dmio dniowe zgrupowanie  w Krynicy Zdroju    .

Zaliczenie szkolenia: Każdy słuchacz otrzyma zaświadczenie ukończenia.

Koszt szkolenia: Certyfikat weryfikacyjny 200zł. + jedno zdjęcie. Wpisowe 400 zł.* plus cena szkolenia w Łodzi i Krynicy 7120 zł.* płatne ratalnie po 890 zł.* miesięcznie

 

W dniach 16-18.VI. 2023r Zjazd Naturoterapeutów i Walne Sprawozdawcze Zebranie PCP. w Grotnikach.. Obecność wszystkich członków obowiązkowa.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym do zawodu bioenergoterapeuty

 

  1. Certyfikat weryfikacyjny z Polskiego Cechu Psychotronicznego
  2. Wykształcenie- średnie, ukończone 18 lat.   oraz przynależność organizacyjna do P.C.P.
  3. Wpisowe w wysokości 400 zł.* należy wpłacać do Banku Spółdzielczego Rzemiosła na konto Polskiego Cechu Psychotronicznego.

Nr ; 58 8784 0003 2001 0000 5076 0001 do dnia 18.11.2022 r.                                            

( ilość miejsc jest ograniczona do osiemnostu osób na rok}

  1. Opłaty ratalne za szkolenie przyjmowane będą z góry, w każdym pierwszym tygodniu miesiąca  lub opłata jednorazowa za całe szkolenie.

* W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu wniesione przez uczestnika opłaty nie podlegają zwrotowi.

 

Egzaminy teoretyczne i praktyczne są składane przed Państwową Komisją Egzaminacyjną      w izbach rzemieślniczych, które pobierają stosowną opłatę za egzaminy.

Dyplomy wydane przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi  uprawniają do wykonywania zawodu w krajach unijnych i całego świata.

 

TERMINARZ  ZAJĘĆ

Szkolenia  przygotowujące do egzaminów

w Łódzkiej Izbie Rzemieślniczej  na zawód Bioenergoterapeuta

26.XI.2022r

 10.I.2023 r

18.II.2023    

19.II.2023

04. III.2023

18.III.2023

15. IV.2023

16.IV.2023

29.IV—06.V.2023

Zgrupowanie  ze sprawdzianem praktycznym  i  medycznym. w Krynicy Zdroju

20.V.2023

21.V.2023

03.VI.2023

24.VI.2023

 

Godziny zajęć na szkoleniu w soboty  9 godz. od 10,00 – 18,00

Ilość godzin lekc: 190 -teoretycznych i praktycznych w Łodzi  oraz w Krynicy Zdroju.

 

PRZEDMIOTY

– etyka

– pierwsza pomoc

– ziołolecznictwo

– medycyna

– anatomia i fizjol.

– podstawy prawne

– dermooptyka

– uzdrawianie duchowe

– eksterioryzacja

– info.

– chromoterapia

– aura podstawy

– numerologia

– biomasaż

– afirmacje

– info. feng-shui

– rachunkowość

– podstawy bioenergoterapii

– czakroterapia

–  psychoterapia

– wizualizacja

– astrologia leczn.

– reiki info.

– podstawy hipnoterapii

– ochrona środowiska

– terapia odległ.

– filozofia huny

– muzykoterapia

– ogród botaniczny

– radiestezja podstawy

– ćwiczenia relaks.

.