Spotkanie opłatkowo – noworoczne 16 stycznia 2016 r. godz. 18.00-22.00

Zarząd Polskiego Cechu Psychotronicznego serdecznie zaprasza Członków i sympatyków PCP na Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne, które odbędzie się 16 stycznia 2016 r. w godz. 18.00 – 22.00 w Sali – Bankietowej. HOTELU SAVOY w Łodzi, ul. Traugutta 6
Zapraszani są jak zwykle nasi przyjaciele i sympatycy Polskiego Cechu Psychotronicznego: Kapelan ksiądz Proboszcz Wiesław Kamiński, Senator Pan Ryszard Bonisławski, Tenor Pan Dariusz Stachura, Redaktor Naczelny Wydawnictwa ”AMBROZJA” Pan Stanisław Leśny, Prezes Izby Rzemieślniczej Pan Paweł Saar oraz Pani Ela Jankowska – członek honorowy.

Celem naszego spotkania jest zintegrowanie członków Polskiego Cechu Psychotronicznego, budowanie sympatii, tworzenie przyjaźni i miłej atmosfery w Cechu, niezbędnej do realizowania zadań statutowych – niesienia pomocy potrzebującym.
Jak co roku będzie stół biesiadny i zabawa taneczna.
Tradycyjnie przynosimy drobne upominki pod choinkę w cenie ok 20 zł.
Każdy uczestnik spotkania wylosuje jeden upominek z ogólnej puli.
Obecność członków Cechu jest raczej obowiązkowa.
Koszt udziału w spotkaniu wynosi 50 zł (członek) i 80 zł (osoba towarzysząca).
Wpłat należy dokonywać do 10 stycznia 2016 r.
Pieniądze przyjmować będzie skarbnik Cechu Krzysztof Łatkowski w dniach: 20 grudnia 2015 r. w godz. 12.00-14.00 oraz 8 stycznia 2016 r. w godz. 17.00 – 20.00 i 10 stycznia 2016 r. w godz. 12.00 – 14.00, ewentualnie w innym terminie uzgodnionym telefonicznie z kol. Krzysztofem Łatkowskim tel. 604 298 889 lub Karolem Jóźwiakiem tel. 601 32 82 82. Wpłaty można będzie też dokonywać po uzgodnieniu na konto:
Polski Cech Psychotroniczny Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi 58 8784 0003 2001 0000 5076 0001 (ilość miejsc jest ograniczona).