PROGRAM X JUBILEUSZOWEGO ZJAZDU NATUROTERAPEUTÓW

PROGRAM X JUBILEUSZOWEGO ZJAZDU NATUROTERAPEUTÓW

KSIĘŻE MŁYNY K/ PODDĘBIC

PATRONAT MEDIALNY „MIESIĘCZNIK „UZDRAWIACZ”

PIĄTEK 22 MAJ 2015 r. 

14.00 – 15.30 Przyjazd i zakwaterowanie.

15.50 – 15.55 Uroczyste otwarcie Zjazdu

Karol Jóźwiak – Prezes zarządu

Paweł Portalewski – Podstarszy Cechu.

Eugeniusz Wasilewski – Dyrektor Cechu

Wanda Pasikowska – Sekretarz Cechu

Krzysztof Łatkowski – Skarbnik Cechu

Violetta Gdańska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Teresa Grenda – Vice Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Stanisław Leśny – Redaktor naczelny „Uzdrawiacza” i Wyd. „Ambrozja”

Elżbieta Jankowska – Poseł na Sejm, – Przewodnicząca Ogólnopolskiej Ligi Kobiet.

16.00 – 16.55 Giennadij Płużnow – „Wschodnie praktyki Uzdrawiania”.

17.00 – 17.55 Wierutia Mariszenia – „Wiosenne zioła”.

18.00 Kolacja

18.00 – 18.55 Mateusz Szubert – „Uzdrawianie energią kolorowych pran”.

19.00 – 19.55 Paweł Portalewski „ Najwyższe odznaczenie z Izby Rzemieślniczej”

20.00 – 21.55 Leszek Weres – „Kosmiczny czas ludzkości”.

SOBOTA 23 MAJ 2015 r.

8.00 – Śniadanie

9.00 – 11.00 Walne Wyborcze Zebranie Członków Polskiego Cechu Psychotronicznego.

9.00 – 11.00 Dla osób nie zrzeszonych – Kawa, herbata, napoje odpoczynek na łonie przyrody.

11.30 – 11.50 Dojazd do Sanktuarium.

12.00 – 13.00 Msza święta w Sanktuarium Siedlątków dla uczestników X Zjazdu

14.00 – Obiad

15.00 – 15.55 Gracjan Kuźniak – „Pola wirowe – brakujące ogniwo w profilaktyce i leczeniu chorób przewlekłych”

16.00 – 16.55 Agnieszka Kamska – „ Praktyczne wskazówki dla terapeutów diagnostyka z tęczówki oka – iryd diagnostyka ”

17.00 – 17.55 Stanisław Leśny – „ Kobiety po pięćdziesiątce ich aktywność i pobudzanie do dalszego owocnego życia”.

18.00 – 18.55 Jan Mazurkiewicz –„ Energetyczne oddziaływanie drzew”

19.00 – Kolacja

19.30 – 20.25 Anna Grabowska – „Mieszkajmy zdrowo”

20.30 – 21.25 Marek Kalwoda – Minerały – pierwsi wrażliwi świadkowie materialnego życia”.

21.30 – 22.25 Anna Olszewska „ Opowieści o Sathya Sai Baba – Indie”.. 22.30 – 01.00 Ognisko i Wieczorek taneczny.

NIEDZIELA 24 MAJ 2015 r.

9.00 Śniadanie

9.30 – 10.25 Idalia Raganowicz – „Krzem i woda”.

10.30 – 11.25 Andrzej Pietrzak – „Radiestezja w pracach naturoterapeutów”

11.30 – 12.25 Mariusz Stojanowski – „Breatharianizm” – czy możliwe jest życie miłością?

13.00 – 13.55 Janina Janulione – „ Człowiek i jego imie”.

14.00 Obiad

15.00 Zakończenie X Międzynarodowego Zjazdu Naturoterapeutów.

 Uwaga! Ewentualne zmiany w programie będą podawane w kolejnych komunikatach.