Porządek Walnego Wyborczego Zebrania w dniu 23 maja 2015 r. podczas trwającego X Zjazdu Naturoterapeutów

Porządek Walnego Wyborczego Zebrania w dniu 23 maja 2015 r. o godzinie 9.00 w Księżych Młynach / koło Poddębic.

  1. Otwarcie Walnego Zebrania / powitanie zaproszonych gości /
  2. Powołanie Przewodniczącego Walnego Zebrania i Sekretarza Zebrania
  3. Wybory komisji:

        a/ mandatowo-skrutacyjnej

        b/ uchwał i wniosków.

  1. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania.
  2. Nadanie członkostwa honorowego.
  3. Odznaczenia dla członków PCP wręczane przez przedstawicieli Izby Rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego.
  4. Sprawozdania:

        a/ Zarządu Cechu za 2014 r.

        b/ Komisji Rewizyjnej za 2014 r.

        c/ Sądu Cechowego za 2014 r.

        d/ z działalności finansowej Cechu za 2014 r.

7. Dyskusja dot. sprawozdań.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a/ przyjęcie sprawozdania Zarządu,

    b/ Komisji Rewizyjnej,

    c/ Sądu Cechowego,

    d/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

10. Wybory do Zarządu PCP w nowej kadencji 2015-2020.

11. Wybory Komisji Rewizyjnej w nowej kadencji 2015-2020.

12. Wybory Sądu Cechowego w nowej kadencji 2015-2020.

13. Zgłaszanie wniosków

14. Dyskusja.

15. Podjęcie uchwał w sprawach wniosków.

16. Wręczenie Złotych i Srebrnych Odznaczeń PCP – Starszy Cechu.

17. Podziękowanie osobom, które wyróżniły się w życiu Cechu w okresie 2 kadencji 2005-2015 – Prezes Zarządu PCP Karol Jóźwiak.

18. Wręczenie zaświadczeń ukończenia szkolenia konchowania i świecowania uszu.

19. Wręczenie znaczków cechowych i legitymacji członkowskich członkom PCP.

20. Wręczenie okolicznościowych dyplomów.

21. Zakończenie Walnego Zebrania.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA    

Starszy Cechu PCP – Jan Karol Jóźwiak

Na Zebraniu mogą przebywać członkowie Honorowi oraz z uregulowanymi składkami członkowskimi.