Szkolenie przygotowujące do zawodu bioenergoterapeuty (2012-2013)

Rozpoczęcie szkolenia

17.11.2012r. w Polskim Cechu Psychotronicznym

Zakończenie szkolenia

23.06.2013r.

Kierownik  szkolenia

Karol  Jóźwiak
tel. (42) 632 13 32
kom. 601 328 282

Cel szkolenia

Zadaniem organizowanego szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej do zawodu bioenergoterapii.

Czas trwania

8 miesięcy plus 9-cio dniowe zgrupowanie w Krynicy Zdroju.

Zaliczenie szkolenia

Każdy słuchacz otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Koszt szkolenia

Certyfikat weryfikacyjny 150zł, jedno zdjęcie. Wpisowe 250zł. Cena szkolenia wynosi 2560zł – płatne ratalnie po 320zł miesięcznie oraz zgrupowanie w Krynicy Zdroju płatne wg aktualnych stawek wynajmu ośrodka oraz w zależności od ilości osób na szkoleniu. Koszty egzaminów w zależności od ustaleń Izby Rzemieślniczej.

Uczestnictwo członków cechu w VIII Zjeździe Naturoterapeutów 24-26 maja 2013r. w Księżych Młynach.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym do zawodu bioenergoterapeuty

 1. Certyfikat weryfikacyjny z Polskiego Cechu Psychotronicznego.
 2. Wykształcenie- średnie  oraz przynależność organizacyjna do Polskiego Cechu Psychotronicznego.
 3. Wpisowe w wysokości 250zł należy wpłacić w sekretariacie Polskiego Cechu Psychotronicznego w Łodzi (ul. Traugutta 8) w pierwsze piątki miesiąca w godz. 17.00 – 20.00  do dnia 15.11.2012r. (ilość miejsc jest ograniczona do dwudziestu osób na roku).
 4. Opłaty ratalne za szkolenie przyjmowane będą z góry, w każdym pierwszym tygodniu miesiąca lub  jednorazowo za całe szkolenie.
 5. W razie rezygnacji ze szkolenia suma wpłaconych pieniędzy nie podlega zwrotowi.

Egzaminy teoretyczne i praktyczne składane będą przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej

Dyplomy wydane przez Izbę Rzemieślniczą uprawniają do wykonywania zawodu w krajach unijnych i całego świata.

TERMINARZ  ZAJĘĆ

Terminarz zajęć szkolenia przygotowującego do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej w zawodzie bioenergoterapeuty

[one-third-first]

17 – 18 XI 2012r.

24 – 25 XI 2012r.

01 – 02 XII 2012r.

15 – 16 XII 2012r.

05 – 06 I 2013r.

19 – 20 I 2013r.

[/one-third-first][one-third]

02 – 03 II 2013r.

16 – 17 II 2013r.

02 – 03 III 2013r.

16 – 17 III 2013r.

06 – 07 IV 2013r.

20 – 21 IV 2013r.

[/one-third][one-third]

27 IV – 5 V 2013r.  – zgrupowanie ze sprawdzianem praktycznym i medycznym

11 – 12 V 2013r.

18 – 19 V 2013r.

08 – 09 VI 2013r.

22 – 23 VI 2013r.

[/one-third][clear]

Godziny zajęć na szkoleniu

Sobota: 10 godz. lekc. od 10:00 do 14:05, dłuższa przerwa i od 14:30 do 18:35

Niedziela:  6 godz.  lekc. od 10:00 do 15:00

Ilość godzin – zajęć

300 godzin teoretycznych i praktycznych, w tym 100 godzin zajęć praktycznych w Łodzi i w Krynicy Zdrój.

PRZEDMIOTY

[one-third-first]

 • bioenergoterapia – podstawy
 • medycyna
 • etyka
 • biotronika
 • polarity
 • podstawy prawne
 • dermooptyka
 • psychologia
 • reiki

[/one-third-first][one-third]

 • afirmacje
 • radiestezja
 • czakroterapia
 • psychoterapia
 • eksterioryzacja
 • bhp psychotr.
 • rachunkowość
 • kręgarstwo
 • biomasaż

[/one-third][one-third]

 • ochrona środowiska
 • historia psychotroniki
 • aura
 • filozofia huny
 • muzykoterapia
 • joga
 • egzorcyzm
 • chromoterapia
 • jasnowidzenie

[/one-third][clear]

NOCLEGI W ŁODZI

Informacja aktualna w roku szkolnym 2012/2013

Opcja 1: Hotel  Schronisko  Młodzieżowe

ul. Legionów 27
91 – 069 Łódź

tel. 42 630 66 80
fax. 42 630 66 83

recepcja@yhlodz.pl
www.yhlodz.pl

Pokój 1-os. z łazienką – 65,-
Pokój 1-os. bez łazienki – 45,-
Pokój 2-os. z łazienką – 40,-
Pokój 2-os. bez łazienki – 35,-
Pokój 3-os. z łazienką – 40,-
Pokój 4-os. z łazienką – 40,-
Pokój 6-os. – 30,-
Łazienki – wejście z korytarza

Opcja 2

ul. Zamenhofa  13
90 – 510 Łódź

tel. 42 636 65 99

Pokój 1-os. bez  łazienki – 45,-
Pokój 2-os. bez łazienki – 35,-
Pokój 3-os., 4-os., 5-os. bez łazienki – 30,-
Łazienki – wejście z korytarza

Rezerwację  należy  dokonywać  jeden  miesiąc  wcześniej

Oświadczenie

Ja ………………………………………………………………………  ur.  w ………………………………………………………………………

PESEL ………………………………………………… adres ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… tel.  ……………………………………………………………

oświadczam, że zgadzam się na powyższe warunki szkolenia przygotowującego do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej do zawodu bioenergoterapeuty.

 

Data ………………………………………                         Podpis ………………………………………………………