Spotkanie z władzami Ogólnopolskiej Izby Rzemieślniczej Bioenergoterapeutów i Radiestetów

Przedstawiciele Zarządu Polskiego Cechu Psychotronicznego uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Ogólnopolską Izbę Rzemieślniczą Bioenergoterapeutów i Radiestetów, które odbyło się w Warszawie 12 stycznia 2011 r. Spotkanie odbyło się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz Ogólnopolskiej Izby Rzemieślniczej Bioenergoterapeutów i Radiestetów oraz przedstawiciele cechów zamierzających przystąpić do Izby w charakterze członków współzałożycieli. Głównym celem naszego udziału w spotkaniu było uzyskanie informacji o warunkach członkostwa, zasadach działania, planach i zamierzeniach Izby. Poza sprawami dotyczącymi przyjęcia do Izby dyskutowano o planowanym w kwietniu 2011 r. KONGRESIE ŚRODOWISKA ZAWODOWEGO BIOENERGOTERAPEUTÓW I RADIESTETÓW i warunkach udziału w nim oraz o promocji naszego środowiska zawodowego.

Oprac. Anna Grabowska

Galeria zdjęć