Spotkanie z członkami Kapituły Bioenergoterapeutów Polskich

6 lutego 2011 roku w siedzibie głównej Związku Rzemiosła Polskiego, przy ulicy Miodowej 14 w Warszawie odbyło się spotkanie Starszych Cechów, którym idee Kapituły są bliskie. W spotkaniu uczestniczyli nasi przedstawiciele – Karol Jóźwiak (Starszy Cechu) i Robert Grabowski (Podstarszy Cechu).

Dla zainteresowanych

 

W październiku 2010 roku decyzją przedstawicieli środowiska zawodowego bioenergoterapeutów zostało powołane honorowe kolegium – Kapituła Bioenergoterapeutów Polskich.

W składzie Kapituły znajdują się profesjonaliści, dysponujący  wiarygodnym dorobkiem zawodowym w szeroko rozumianej „medycynie naturalnej” – Lech Borc, Tadeusz Cegliński, Jarosław Cetens, Zdzisław Hudak, Zbigniew Królicki, Andrzej Lisiak, Zbigniew Nowak i Ryszard Ulman.

Kapituła postawiła przed sobą szereg zadań, między innymi podejmowanie działań na rzecz zjednoczenia bioenergoterapeutów i umocnienia tej profesji na tle innych zawodów, szerzenie wiedzy o bioenergoterapii profesjonalnej, obronę przedstawicieli tego zawodu przed bezpodstawnymi oskarżeniami i atakami,  pomoc w przestrzeganiu kodeksu postępowania bioenergoterapeuty i podnoszeniu poziomu całej grupy zawodowej.

 

Żywimy nadzieję, że nasze wspólne przedsięwzięcia przyczynią się do rozwoju naturoterapii w Polsce i poprawy wizerunku naszego zawodu.

Oprac. Anna Grabowska

Galeria zdjęć