KURS NUMEROLOGII – 2 IX 2023 r. – II 2024 r.

Polski Cech Psychotroniczny

z siedzibą w Łodzi ul.Legionów 15

www.pcp-rzemioslo.pl

Kurs Numerologii z Certyfikatem wg metody Gladys Lobos

ROZPOCZĘCIE KURSU: 2 IX 2023 r. w Polskim Cechu Psychotronicznym

ZAKOŃCZENIE KURSU: II 2024 r.

KIEROWNIK SZKOLENIA: AGNIESZKA GEJGAŁ

Telefon : 664 135 504

CEL SZKOLENIA: Poznanie siebie i własnej drogi, jaka powinna być, by uczynić z nas ludzi szczęśliwych i spełnionych. Określenie swojego potencjału, posiadane talenty oraz predyspozycje.

CZAS TRWANIA: 6 miesięcy

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA: Egzamin i wystawienie certyfikatów ukończenia kursów

KOSZT SZKOLENIA: 3 000,00 zł, płatne ratami po 500,00 zł miesięcznie

Moduł I

– Charakterystyka drogi życiowej 1-9

– Charakterystyka liczb mistrzowskich 11-44

– Dzień urodzenia i jego wpływ na drogę życia

– Charakterystyka liczb karmicznych

– Mama i tata – dlaczego wybrałem właśnie ich

– Rok osobisty

– Rok uniwersalny

– Miesiąc osobisty

– Dzień osobisty

– Potencjał dnia urodzenia

Moduł II

– Ekspresja życia wewnętrznego

– Ekspresja życia zewnętrznego

– Cele życiowe

– Potencjał osobowości

– Numerologia rodowa

Moduł III

– Diament życia

– Ćwiczenia

Moduł IV

– Temperament

– Uzdolnienia

– Choroby

– Analiza wszystkich kombinacji

– Podpis i jego przeznaczenie

Moduł V

– Zajęcia praktyczne

– Przeprowadzanie pełnych analiz numerologicznych

– Nauka przeprowadzania zmian numerologicznych

– Dobór nazwy przedsiębiorstwa

– Wpływ nazwy na potencjał twórczy

– Wpływ nazwy na możliwości wykonawcze firmy

– Przeznaczenie firmy

– Najlepsze terminy na rozpoczęcie działalności

Moduł VI

– Zajęcia praktyczne

– Analiza numerologiczna

– Numerologia partnerska

– Wpływ liczb na nasz dom/mieszkanie, samochód, telefon