Zaproszenie na XV Zjazd Miłośników Naturoterapii w dniach 26-28.06.2020 r.

Serdecznie zapraszamy na XV Zjazd Miłośników Naturoterapii, który odbędzie się w Księżych Młynach koło Poddębic nad Zalewem „Jeziorsko” w dniach 26-28 czerwca 2020 roku. Podczas zjazdu odbędzie się w dniu 27 czerwca o godzinie 9;00 Walne Wyborcze Zebranie, w którym obowiązkowo powinni uczestniczyć wszyscy czynni członkowie.

Proponowani Prelegenci: Stanisław Leśny, Agnieszka Kamska, Andrzej Kaczorowski, Andrzej Pietrzak, Marek Kalwoda, Teresa Grenda, Krzysztof Kozieł, Monika Zgud – Zielińska, Aneta Sobczak – Szmajda, Jan Mazurkiewicz.

Składka na Zjazd wynosi 350,00 zł. Zaliczka obowiązkowa dla wszystkich w kwocie 200,00 zł. płatna do 14 czerwca 2020 roku, pozostałą kwotę będzie można uzupełnić na miejscu. Pieniądze można wpłacać już od dzisiaj na konto Polskiego Cechu Psychotronicznego nr: 58 8784 0003 2001 0000 5076 0001 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi lub Skarbnikowi Cechu Krzysztofowi Łatkowskiemu. Bliższe informacje u Karola Jóźwiaka tel 601 328 282

Z poważaniem
Zarząd P.C.P. w Łodzi