Szkolenie przygotowujące do zawodu radiestety (2021 –2022)

SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ NA ZAWÓD – RADIESTETA DLA OSÓB Z PRZYGOTOWANIEM WSTĘPNYM

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA W DNIU 05.IX.2021r W POLSKIM CECHU PSYCHOTRONICZNYM . ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA 26.06.2022 r. KIEROWNIK SZKOLENIA; KAROL JÓŹWIAK TEL. kom. 601 328 282 e-mail: jan@biokarol.info.pl

Cel szkolenia: Zadaniem organizowanego szkolenia jest przygotowanie . słuchaczy do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej na zawód radiesteta.

Czas trwania: 10 miesięcy .

Zaliczenie szkolenia: Każdy słuchacz otrzyma zaświadczenie ukończenia.

Koszt szkolenia:
Wpisowe 300 zł.*Cena szkolenia wynosi 3900 zł.* płatne ratalnie po 390 zł.* miesięcznie.
W terminie 20-22.V. 2022r Zjazd Miłośników Naturoterapeutów i Walne Sprawozdawcze Zebranie PCP .w Księżych Młynach koło Jeziorska. Obecność wszystkich członków obowiązkowa.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym do zawodu radiestety.

1. Certyfikat weryfikacyjny z Polskiego Cechu Psychotronicznego 200 zł.*
2. Wykształcenie- średnie oraz przynależność organizacyjna do P.C.P.
3. Wpisowe w wysokości 300 zł.* należy wpłacać do Banku Spółdzielczego Rzemiosła na konto Polskiego Cechu Psychotronicznego.
Nr ; 58 8784 0003 2001 0000 5076 0001 do dnia 27.08. 2021 roku.
( ilość miejsc jest ograniczona do piętnastu osób}
4.Opłaty ratalne po 390 zł za szkolenie przyjmowane będą z góry, w każdym pierwszym tygodniu miesiąca lub opłata jednorazowa za całe szkolenie.
* W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu wniesione przez uczestnika opłaty nie podlegają zwrotowi.

Egzaminy teoretyczne i praktyczne składane będą przed Państwowa Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej
Dyplomy wydane przez Izbę Rzemieślniczą uprawniają do wykonywania zawodu w krajach unijnych i całego świata.

TERMINAR ZAJĘĆ

Szkolenia przygotowujące do egzaminów
w Izbie Rzemieślniczej w zawodzie Radiesteta

05. IX . 2021
19. IX. 2021
03. X. 2021
17. X. 2021
07. XI. 2021
21. XI. 2021
05. XII. 2021
19. XII. 2021
09. I. 2022
23. I. 2022
06. II. 2022
20. II. 2022
06. III 2022
20. III. 2022
10. IV. 2022
24. IV. 2022
14. V. 2022
29. V. 2022
12. VI. 2022
26. VI. 2022 .

Godziny zajęć na szkoleniu w niedziele po 9 godz. od 10,00 – 18,00
Ilość godzin lekc: 180-teoretycznych i praktycznych

PRZEDMIOTY

– etyka – Kodeks – pierwsza pomoc
. – podstawy prawne – radiestezja mentalna
– BHP radiestezji – rachunkowość
– historia radiestezji – radiestezja fizyczna
– radiestezja podstawy – ochrona środowiska
– psychoterapia – radiestezja terapeutyczna .
– promieniowanie kształtu – teleradiestezja
– rola podświadomości. – polaryzacja
– skala Biovisa – kolory radiestezyjne
– skala BSM – budowa energetyczna kamienia
– skala SRW – bryły energetyczne
– energia pisma odręcznego – wrażliwość radiestezyjna .
– energia wody – przesyłanie energii
– energia otoczenia – żyły wodne
– uskoki geograficzne – siatka szwajcarska
– budowa myślo-kształtów
– podstawowe narzędzia.