Szkolenie przygotowujące do egzaminów w izbie rzemieślniczej na zawód – bioenergoterapeuta

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA W DNIU 04.12.2021 r. W POLSKIM CECHU PSYCHOTRONICZNYM . ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA 25.06.2022 r.
KIEROWNIK SZKOLENIA KAROL JÓŹWIAK TEL. 42 632-13-32 kom. 601-32-82-82 e-mail: jan@biokarol.info.pl

Cel szkolenia: Zadaniem organizowanego szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej na zawód bioenergoterapii.

Czas trwania: 7 miesięcy plus 7 dniowe zgrupowanie w Krynicy Zdroju

Zaliczenie szkolenia: Każdy słuchacz otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia

Koszt szkolenia: Certyfikat weryfikacyjny 200 zł.* jedno zdjęcie. Wpisowe 350 zł.*Cena szkolenia w Łodzi wynosi 3150 zł.* płatne ratalnie po 450zł.* miesięcznie.
(Koszty egzaminów państwowych w zależności od ustaleń w Izbie Rzemieślniczej).

W dniach 17-19.06. 2022 r. Zjazd Naturoterapeutów i Walne Wyborcze Zebranie PCP w Grotnikach. Obecność wszystkich członków obowiązkowa.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym do zawodu bioenergoterapeuty

1. Certyfikat weryfikacyjny z Polskiego Cechu Psychotronicznego
2. Wykształcenie- średnie, ukończone 18 lat. oraz przynależność organizacyjna do P.C.P.
3. Wpisowe w wysokości 350 zł.* należy wpłacać do Łódzkiego Banku Spółdzielczego na konto Polskiego Cechu Psychotronicznego.
Nr ; 58 8784 0003 2001 0000 5076 0001 do dnia 26.11.2021 r.
( ilość miejsc jest ograniczona do osiemnastu osób na rok}
4. Opłaty ratalne za szkolenie przyjmowane będą z góry, w każdym pierwszym tygodniu miesiąca lub opłata jednorazowa za całe szkolenie.
* W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu wniesione przez uczestnika opłaty nie podlegają zwrotowi.

Egzaminy teoretyczne i praktyczne składane będą przed Państwowa Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej
Dyplomy wydane przez Izbę Rzemieślniczą uprawniają do wykonywania zawodu w krajach unijnych i całego świata.
TERMINARZ ZAJĘĆ

Szkolenia przygotowujące do egzaminów
w Izbie Rzemieślniczej w zawodzie Bioenergoterapeuty

04-XII.2021
18-XII.2021

08-I.2022
23-I.2022
06-II.2022
20-II.2022

05-III.2022

19-III.2022
09-IV. 2022
23-IV. 2022

30.IV—07.V.2022r
Zgrupowanie ze sprawdzianem
praktycznym i medycznym.
Cena ok. 2880 zł* – Krynica Zdrój

14-V.2022
28-V.2022
11-VI.2022
25-VI.2022

Godziny zajęć na szkoleniu w soboty 9 godz. od 10.00 – 18.00
Ilość godzin lekcyjnych: 182 -teoretycznych i praktycznych w Łodzi oraz w Krynicy Zdroju.

PRZEDMIOTY

– etyka
– pierwsza pomoc
– ziołolecznictwo
– medycyna
– anatomia i fizjol.
– podstawy prawne
– dermooptyka
– uzdrawianie duchowe
– eksterioryzacja – info.
– chromoterapia
– medycyna wschodu
– afirmacje
– info. feng-shui
– radiestezja praktyczna
– czakroterapia
– psychoterapia
– bhp psychotr.
– wizualizacja
– astrologia leczn.
– podstawy hipnoterapii
– ochrona środowiska
– terapia odległ.
– historia psychotroniki
– idyrologia info.
– filozofia huny
– podstawy bioenergoterapii
– muzykoterapia
– numerologia
– aura podstawy
– akupresura
– rachunkowość
– egzorcyzmy info.
– reiki info.
– gimnastyka relak.