Szkolenie przygotowujące do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej na zawód Bioenergoterapeuta (2023r.)

POLSKI CECH PSYCHOTRONICZNY

Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. LEGIONÓW 15.

www.pcp-rzemioslo.pl

 

SZKOLENIE  PRZYGOTOWUJĄCE

DO EGZAMINÓW W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ NA ZAWÓD  BIOENERGOTERAPEUTA

Z UPRAWNIENIAMI NA CAŁY ŚWAT

 

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA dnia 18.02.2023 r

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA dnia 24.06.2023 r.

Kierownik szkolenia :   Karol Jóźwiak tel. 601 328 282, e-mail: jan@biokarol.info.pl

 

Cel szkolenia: Zadaniem organizowanego szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej na zawód bioenergoterapeuta.

Czas trwania: 5 miesięcy plus 7-dmio dniowe zgrupowanie  w Krynicy Zdroju    .

Zaliczenie szkolenia: Każdy słuchacz otrzyma zaświadczenie ukończenia.

 

Koszt szkolenia: Certyfikat weryfikacyjny 200zł. + jedno zdjęcie. Wpisowe 450 zł.* plus cena szkolenia w Łodzi i Krynicy Zdroju 7500 zł.* płatne ratalnie po 1500 zł.* miesięcznie

W dniach 16-18.VI. 2023r Zjazd Naturoterapeutów i Walne Sprawozdawcze Zebranie PCP. w Grotnikach.. Obecność wszystkich członków obowiązkowa.

 Warunki uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym do zawodu bioenergoterapeuty

  1. Certyfikat weryfikacyjny z Polskiego Cechu Psychotronicznego
  2. Wykształcenie średnie, ukończone 18 lat.   oraz przynależność organizacyjna do P.C.P.
  3. Wpisowe w wysokości 450 zł.* należy wpłacać do Banku Spółdzielczego Rzemiosła na konto Polskiego Cechu Psychotronicznego.

Nr ; 58 8784 0003 2001 0000 5076 0001 do dnia 10.02.2023 r.                                            

                      ( ilość miejsc jest ograniczona do osiemnastu osób na rok}

  1. Opłaty ratalne za szkolenie przyjmowane będą z góry, w każdym pierwszym tygodniu miesiąca  lub opłata jednorazowa za całe szkolenie.

* W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu wniesione przez uczestnika opłaty nie podlegają zwrotowi.

 

Egzaminy teoretyczne i praktyczne są składane przed Państwową Komisją Egzaminacyjną      w izbach rzemieślniczych, które pobierają stosowną opłatę za egzaminy.

Dyplomy wydane przez Izbę Rzemieślniczą w Łodzi  uprawniają do wykonywania zawodu w krajach unijnych i całego świata.

 

TERMINARZ  ZAJĘĆ

Szkolenie  przygotowujące do egzaminów w Łódzkiej Izbie Rzemieślniczej  na zawód Bioenergoterapeuta

 

             18-.II.2023 r                                                             04-. III.2023 r.

19-.II.2023                                                                18-..III.2023

 

15-. IV. 2023

16-. IV. 2023

29.IV—06.V.2023 r. Zgrupowanie  ze sprawdzianem praktycznym  i  medycznym w Krynicy Zdróju

20-.V.2023

21-.V.2023

03-.VI.2023

24-.VI.2023

Godziny zajęć na szkoleniu w soboty  9 godz. od 10.00 – 18.00

Ilość godzin lekcyjnych: 190 teoretycznych i praktycznych w Łodzi  oraz w Krynicy Zdroju.

 

PRZEDMIOTY

 

– etyka                                         – pierwsza pomoc                   – ziołolecznictwo

– medycyna – anatomia i fizjol.   – podstawy prawne                 – dermooptyka

– uzdrawianie duchowe                – eksterioryzacja – info.           – chromoterapia

– aura podstawy                           – numerologia                         – biomasaż

– afirmacje                                   – info. feng-shui                      – rachunkowość

– podstawy bioenergoterapii        – czakroterapia                       –  psychoterapia

– wizualizacja                              – astrologia leczn.                    – reiki info.

– podstawy hipnoterapii              – ochrona środowiska              – terapia odległ.

– filozofia huny                           – muzykoterapia                      – ogród botaniczny

– radiestezja podstawy              – ćwiczenia relaksacyjne