Spotkanie opłatkowo – noworoczne 31 stycznia 2015 r. godz. 18.00-22.00

Zarząd Polskiego Cechu Psychotronicznego serdecznie zaprasza Członków Polskiego Cechu Psychotronicznego i Stowarzyszenia Bioenergoterapeutów „MAZOWSZE” na spotkanie opłatkowo – noworoczne, które odbędzie się 31 stycznia 2015 r. w godz. 18.00 – 22.00 w Sali – K1. Hotelu „SAVOY” w Łodzi, ul. Traugutta 6

Towarzyszyć nam będą przyjaciele i sympatycy Polskiego Cechu Psychotronicznego oraz Stowarzyszenia Bioenergoterapeutów „Mazowsze” , tradycyjnie Kapelan ksiądz Proboszcz Wiesław Kamiński, Senator Pan Ryszard Bonisławski, Prezes Izby Rzemieślniczej Pan Paweł Saar oraz Pani Elżbieta Jankowska – członek honorowy. Celem naszego spotkania jest zintegrowanie członków Polskiego Cechu Psychotronicznego, budowanie sympatii, tworzenie przyjaźni i miłej atmosfery w Cechu, niezbędnej do realizowania zadań statutowych – niesienia pomocy potrzebującym.
Jak co roku będzie stół biesiadny i zabawa taneczna.
Tradycyjnie przynosimy drobne upominki pod choinkę w cenie do 15 zł.
Każdy uczestnik spotkania wylosuje jeden upominek z ogólnej puli.
Obecność członków Cechu jest raczej obowiązkowa
Koszt udziału w spotkaniu wynosi 50 zł (członek) i 60 zł (osoba towarzysząca).
Wpłat należy dokonywać do 23 stycznia 2015 r.
Pieniądze przyjmować będzie skarbnik cechu Krzysztof Łatkowski w dniach: 3 i 4 stycznia 2015 r. w godz. 12.00-14.00 oraz 12 stycznia 2015 r. w godz. 18.oo do 20.oo, ewentualnie w innym terminie do 23 stycznia uzgodnionym z kol. Krzysztofem Łatkowskim (tel.604 298 889) lub Karolem Jóźwiakiem (tel.601 32 82 82)
Wpłat będzie można też dokonywać po uzgodnieniu na konto: 
Polski Cech Psychotroniczny Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi
58 8784 0003 2001 0000 5076 0001