Spotkanie opłatkowo – noworoczne 21 stycznia 2017 r. godz. 18.00-22.00

Zarząd Polskiego Cechu Psychotronicznego serdecznie zaprasza wszystkich członków czynnych i wspierających oraz  sympatyków naszego Cechu na Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne, które odbędzie się 21 stycznia 2017 r. w godz. 18.00 – 22.00 w Sali – Bankietowej „IGRASZKA” w Łodzi, ul. Kilińskiego 1/3.
Zapraszani są jak zwykle nasi przyjaciele i sympatycy Polskiego Cechu Psychotronicznego: Współinicjatorka i założycielka PCP – P. mec. Anna Jarosińska – Kołakowska, Kapelan ksiądz Proboszcz Wiesław Kamiński, Senator Pan Ryszard Bonisławski, Tenor Pan Dariusz Stachura, Redaktor Naczelny Wydawnictwa ”AMBROZJA” Pan Stanisław Leśny, Prezes Izby Rzemieślniczej Pan Paweł Saar, Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów – Pani Janina Tropisz oraz Pani Ela Jankowska – członek honorowy.

Celem naszego spotkania jest zintegrowanie członków Polskiego Cechu Psychotronicznego, budowanie sympatii, tworzenie przyjaźni i miłej atmosfery w Cechu, niezbędnej do realizowania zadań statutowych – niesienia pomocy potrzebującym.
Jak co roku będzie stół biesiadny i zabawa taneczna.
Tradycyjnie przynosimy drobne upominki pod choinkę w cenie ok 20 zł.
Każdy uczestnik spotkania wylosuje jeden upominek z ogólnej puli.
Koszt udziału w spotkaniu wynosi 100 zł od osoby.
Rezerwacja i wpłaty u Skarbnika Cechu – Krzysztofa Łatkowskiego tel. 604 298 889