Szkolenie przygotowujące do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej w zawodzie RADIESTETA – przeznaczone dla osób z trzyletnim stażem pracy

POLSKI CECH PSYCHOTRONICZNY
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. Legionów 15.

SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ NA ZAWÓD – RADIESTETA
DLA OSÓB Z TRZYLETNIM STAŻEM PRACY

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA W DNIU 14.11.2020 W POLSKIM CECHU PSYCHOTRONICZNYM . ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA 27.06.2021 r.
KIEROWNIK SZKOLENIA KAROL JÓŹWIAK

TEL. 42 632-13-32 kom. 601-32-82-82 e-mail: jan@karol.alpha.pl

Cel szkolenia: Zadaniem organizowanego szkolenia jest przygotowanie . słuchaczy do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej na zawód radiesteta.

Czas trwania: 8 miesięcy .

Zaliczenie szkolenia: Każdy słuchacz otrzyma zaświadczenie ukończenia.

Koszt szkolenia:
Wpisowe 250 zł.*Cena szkolenia wynosi 3200 zł.* płatne ratalnie po 400zł. miesięcznie Koszty egzaminów w zależności od ustaleń Izby Rzemieślniczej.

W terminie 26-28.VI 2020r Zjazd Miłośników Naturoterapeutów i Walne Wyborcze Zebranie PCP .w Księżych Młynach koło Jeziorska. Obecność wszystkich członków obowiązkowa.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym do zawodu radiestety

1. Certyfikat weryfikacyjny z Polskiego Cechu Psychotronicznego
2. Wykształcenie- średnie, ukończone szkolenie bioenergoterapii lub 3 letni staż pracy w radiestezji oraz przynależność organizacyjna do P.C.P.
3. Wpisowe w wysokości 250 zł. należy wpłacać do Banku Spółdzielczego Rzemiosła na konto Polskiego Cechu Psychotronicznego.
Nr ; 58 8784 0003 2001 0000 5076 0001 do dnia 08.11.2020 roku.
( ilość miejsc jest ograniczona do osiemnastu osób}
4. Opłaty ratalne po 400zł za szkolenie przyjmowane będą z góry, w każdym pierwszym tygodniu miesiąca lub opłata jednorazowa za całe szkolenie.
* W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu wniesione przez uczestnika opłaty nie podlegają zwrotowi.

Egzaminy teoretyczne i praktyczne składane będą przed Państwowa Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej
Dyplomy wydane przez Izbę Rzemieślniczą uprawniają do wykonywania zawodu w krajach unijnych i całego świata.

TERMINARZ ZAJĘĆ

Szkolenia przygotowujące do egzaminów
w Izbie Rzemieślniczej w zawodzie Radiesteta

14-15. XI. 2020          06-07. III. 2021
28-29.XI. 2020           20-21. III. 2021
05-06. XII. 2020         10-11. IV. 2021
19-20. XII. 2020         17-18. IV. 2021
09-10. I. 2021             08-09. V. 2021
23-24. I. 2021             22-23. V. 2021
06-07. II. 2021            07-08.VI 2021
20-21. II. 2021            21-22.VI. 2021

Godziny zajęć na szkoleniu w soboty i niedziele po 6 godz. od 15,30 – 20,30
Ilość godzin lekcyjnych: 192 -teoretycznych + trzy lata praktycznych w terenie.

PRZEDMIOTY

– etyka – Kodeks                                  – pierwsza pomoc
 – podstawy prawne                            – radiestezja mentalna
– BHP radiestezji                                  – rachunkowość
– historia radiestezji                            – radiestezja fizyczna
– radiestezja podstawy                        – ochrona środowiska
– psychoterapia                                     – radiestezja terapeutyczna
– promieniowanie kształtu                 – teleradiestezja
– rola podświadomości                        – polaryzacja
– skala Biovisa                                       – kolory radiestezyjne
– skala BSM                                            – budowa energetyczna kamienia
– skala SRW                                            – bryły energetyczne
– energia pisma odręcznego               – wrażliwość radiestezyjna
– energia wody                                      – przesyłanie energii
– energia otoczenia                               – żyły wodne
– uskoki geograficzne                           – siatka szwajcarska
– budowa myślo-kształtów                  – podstawowe narządzia.