Szkolenie przygotowujące do zawodu bioenergoterapeuty (2018-2019)

Rozpoczęcie szkolenia

17.11.2018 r. w Polskim Cechu Psychotronicznym w Łodzi ul. Legionów 15

Zakończenie szkolenia

23.06.2019 r.

Kierownik szkolenia

KAROL JÓŹWIAK

tel. 42 632-13-32 kom. 601 328 282 email: jan@karol.alpha.pl

Cel szkolenia

Zadaniem organizowanego szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej do zawodu bioenergoterapeuty.

 Czas trwania

8 miesięcy plus 9-cio dniowe zgrupowanie  w Krynicy Zdroju.

 Zaliczenie szkolenia 

Każdy słuchacz otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 Koszt szkolenia

Certyfikat weryfikacyjny 100 zł, jedno zdjęcie. Wpisowe 250 zł. Cena szkolenia wynosi 2560 zł płatne ratalnie po 320 zł miesięcznie oraz zgrupowanie w Krynicy Zdroju płatne wg aktualnych stawek wynajmu ośrodka oraz w zależności od ilości osób na szkoleniu. Koszty egzaminów w zależności od ustaleń Izby Rzemieślniczej.

31.05 – 2.06.2019 r. Zjazd Naturoterapeutów i Walne Sprawozdawcze Zebranie PCP w Księżych Młynach koło Jeziorska. Obecność wszystkich członków obowiązkowa.

 Warunki uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym do zawodu bioenergoterapeuty

1.     Certyfikat weryfikacyjny z Polskiego Cechu Psychotronicznego.

2.     Wykształcenie- średnie, ukończone 18 lat, oraz przynależność organizacyjna do P.C.P.

3.     Wpisowe w wys. 250 zł  należy wpłacać do Banku Spółdzielczego Rzemiosła na konto Polskiego Cechu Psychotronicznego. 

         Nr konta: 58 8784 0003 2001 0000 5076 0001 do dnia 10.11.2018 r.

         (ilość miejsc jest ograniczona do osiemnastu osób na rok).

4.     Opłaty ratalne za szkolenie przyjmowane będą z góry, w każdym pierwszym tygodniu miesiąca

         lub jednorazowo za całe szkolenie.

5.     W razie rezygnacji ze szkolenia suma wpłaconych pieniędzy nie podlega zwrotowi.

Egzaminy teoretyczne i praktyczne składane będą przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej.

Dyplomy wydane przez Izbę Rzemieślniczą uprawniają do wykonywania zawodu w krajach unijnych i całego świata.

 

TERMINARZ  ZAJĘĆ 

Szkolenia  przygotowujące do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej w zawodzie bioenergoterapeuty

17-18.XI.2018 r.

24-25.XI.2018 r.

01-02.XII.2018 r.

15-16.XII.2018 r.

05-06.I.2019 r.

19-20.I.2019 r.

02-03.II.2019 r.

16-17.II.2019 r.

02-03.III.2019 r.

17-18.III.2019 r.

13-14.IV.2019 r.

27-28.IV.2019 r.

27.IV – 4.V.2019 r. Zgrupowanie ze sprawdzianem praktycznym i medycznym. Cena zgrupowania ok.1795 zł

11-12.V.2019 r.

25-26.V.2019 r.

31.V.-02.VI.2019 r. Księże Młyny koło Jeziorska

08-09.VI.2019 r.

22-23.VI.2019 r.

Godziny  zajęć  na  szkoleniu 

Soboty i niedziele po 6 godz. lekcyjnych od 10.00 – 15.00

Ilość godzin – zajęć

252 godzin teoretycznych i praktycznych w Łodzi oraz w Krynicy Zdroju.

PRZEDMIOTY

– etyka                                                           – biotronika                                          – polarity

– medycyna – anatomia i fizjologia          – podstawy prawne                             – dermooptyka

– psychologia                                               – reiki                                                     – afirmacje

– radiestezja                                                 – czakroterapia                                    –  psychoterapia

– eksterioryzacja info.                                  – bhp psychotr.                                   – rachunkowość

– podstawy hipnoterapii                              – biomasaż                                          – ochrona środowiska

– historia psychotroniki                                – irydologia info                                   – filozofia huny

– bioenergoterapia – podstawy                  – muzykoterapia                                – info. astrologii

– podstawy jogi                                             – info egzorcyzmu                              – numerologia info.

– chromoterapia                                            – medycyna wschodu                        – wizualizacja

– feng-shui                                                     – ziołolecznictwo                                 – refleksoterapia

– litoterapia                                                 – podstawy uzdrawiania  duchowego    – aura podstawy

– pierwsza pomoc                                        – terapia odległ.                                       – dermooptyka