Szkolenie przygotowujące do egzaminów na zawód – mistrz bioenergoterapeuta

POLSKI CECH PSYCHOTRONICZNY Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. Legionów 15

www.pcp-rzemioslo.pl

SZKOLENIE  PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ NA ZAWÓD – MISTRZ – BIOENERGOTERAPEUTA

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA W MOŻLIWYM TERMINIE

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA ZGODNIE Z PROGRAMEM

KIEROWNIK  SZKOLENIA  KAROL  JÓŹWIAK

TEL. 42 632-13-32 kom. 601-32-82-82 e-mail: jan@biokarol.info.pl

 

Cel szkolenia: Tematyka wielu przedmiotów związanych z medycyną naturalną wykładanych w Cechu została opracowana na podstawie materiałów oraz zaleceń Związku Rzemiosła Polskiego. Zakres tematyczny wykładów został ustalony na podstawie wymagań egzaminacyjnych Komisji Izby Rzemieślniczej oraz zgodnie  ze standardem wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zatwierdzone przez Związek Rzemiosła Polskiego

Czas trwania: 6 miesięcy po 9 godzin lekcyjnych. miesięcznie

Zaliczenie szkolenia: Każdy słuchacz otrzyma zaświadczenie ukończenia.

Koszt szkolenia: Wpisowe 500 zł.*Cena szkolenia wynosi 7950 zł.* płatne ratalnie po     1325 zł.* miesięcznie   (Koszty egzaminów państwowych w zależności od  ustaleń w Izbie Rzemieślniczej).

Warunki uczestnictwa w szkoleniu przygotowującym do zawodu na Tytuł Mistrza

  1. Dyplom czeladniczy i 3 lata pracy w zawodzie bioenergoterapeuty lub 6 lat pracy w zawodzie bioenergoterapeuta
  2. Wykształcenie średnie, ukończone 18 lat oraz przynależność organizacyjna do P.C.P.
  3. Wpisowe w wysokości 500 zł.* należy wpłacać do Banku Spółdzielczego Rzemiosła na konto Polskiego Cechu Psychotronicznego                       Nr ; 58 8784 0003 2001 0000 5076 0001  ( ilość miejsc jest ograniczona do dziewięciu osób na czas szkolenia )
  4. Opłaty ratalne za szkolenie przyjmowane będą z góry, w każdym pierwszym tygodniu miesiąca  lub opłata jednorazowa za całe szkolenie.

* W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu wniesione przez uczestnika opłaty nie podlegają zwrotowi.

 

Egzaminy teoretyczne i praktyczne składane będą przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej

 Dyplomy wydane przez Izbę Rzemieślniczą uprawniają do wykonywania zawodu w krajach unijnych i całego świata.