Szkolenie „Konchowanie (lejkowanie) metodą Indian Hopi”

Prowadząca szkolenie

Grażyna Karska – Mistrz bioenergoterapii, Prezes Stowarzyszenia Bioenergoterapeutów „Mazowsze”.

Miejsce

Polski Cech Psychotroniczny w Łodzi, ul. Traugutta 8.

Cel

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie konchowania metodą Indian Hopi.