Kurs rozwoju duchowego „Samouzdrawianie”

Czas trwania

4 miesiące (32 godziny) – 1 raz w miesiącu po 8 godzin lekcyjnych (sobota lub niedziela), w godz. 9.00-16.00.

Miejsce

Polski Cech Psychotroniczny w Łodzi, ul Traugutta 8.

Organizator, kierownik szkolenia

Robert Grabowski – Mistrz bioenergoterapii, Wice-prezes i Dyrektor Polskiego Cechu Psychotronicznego.

Cel szkolenia

Zdobycie wiedzy i umiejętności przyczyniających się do poprawy własnego zdrowia i relacji międzyludzkich.

Metody i formy pracy

Praca indywidualna i zbiorowa. Wykłady, pogadanka, ćwiczenia praktyczne, warsztaty.