List otwarty do Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Łódzkiej

N. b. p. J. Chr.

Łódź, dnia 13 stycznia 2014 r.

Jan Karol Jóźwiak
Starszy Polskiego Cechu Psychotronicznego
ul. Traugutta 8
90-107 Łódź
tel. 601-328-282

Do
WIKARIUSZA GENERALNEGO
Ks. Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Łódzkiej
Ireneusza Pękalskiego

ul. Ks. Skorupki 1
90-458 Łódź

 

WASZA EKSCELENCJO,

w nawiązaniu do prośby Ekscelencji z dnia 21 listopada 2013 roku dot. zaprezentowania Stowarzyszenia Bioenergoterapeutów „MAZOWSZE” – organizacji społecznej, którą założyłem i byłem jej wieloletnim prezesem, a od 8 lat pozostaję prezesem honorowym oraz Polskiego Cechu Psychotronicznego – organizacji rzemieślniczej, której jestem współzałożycielem i przewodniczę jej jako starszy cechu, postaram się przedstawić wzmiankowane organizacje w ogólnym zarysie.

Stowarzyszenie Bioenergoterapeutów „MAZOWSZE” jest organizacją społeczną o celach niezarobkowych powołaną do życia 20 lat temu, której zadaniem jest propagowanie i prezentowanie idei pomocy bioenergoterapeutycznej oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności profesjonalnej.
Członkowie tej organizacji legitymują się dyplomami czeladniczymi, mistrzowskimi w zawodzie bioenergoterapeuta,  radiesteta lub posiadają inne kwalifikacje potwierdzone odbytymi kursami i zdanym egzaminem państwowym. Zatem w naszych szeregach nie ma osób niekompetentnych i przypadkowych. Dodam, że zawód bioenergoterapeuty jest zawodem rzemieślniczym, określony kodem 514401 w klasyfikacji zawodów i specjalności rzemieślniczych.  Dbałość o przyjmowanie w nasze szeregi ludzi odpowiednio przygotowanych do wykonywania zawodu bioenergoterapeuty jest dla nas bardzo istotna, o czym świadczy wpis w obowiązującym nas Statucie Stowarzyszenia. Dodatkowo, z mojej inicjatywy, powstał Kodeks Bioenergoterapeuty – dokument, z którym zapoznają się wszyscy nasi członkowie i są zobowiązani do przestrzegania zasad w nim zawartych.
Ja, jako katolik, przez 20 lat istnienia tej organizacji dbałem o bliski kontakt członków Stowarzyszenia Bioenergoterapeutów „MAZOWSZE” z Kościołem Rzymsko-Katolickim. Często zapraszano mnie jako bioenergoterapeutę i prezesa Stowarzyszenia Bioenergoterapeutów „MAZOWSZE” do parafii, gdzie wykonywałem wraz z przyjaciółmi ze Stowarzyszenia zabiegi bioenergoterapeutyczne, przynoszące ludziom ukojenie i pomoc w powrocie do zdrowia. Wiele wpisów widniejących w mojej „Księdze pamiątkowej”, którą pokazywałem Waszej Ekscelencji podczas audiencji w listopadzie 2013 r.,  dokonali wielebni proboszczowie parafii, w których na ich zaproszenie wykonywaliśmy zabiegi bioenergoterapeutyczne. Od wielu lat wybrani członkowie naszego Stowarzyszenia wykonują bezpłatne zabiegi bioenergoterapeutyczne w kilku Domach Dziennego Pobytu na terenie Łodzi. Uczestniczymy również w imprezach masowych o charakterze prozdrowotnym, gdzie prowadzimy wykłady o tematyce promującej zdrowy styl życia, wykonujemy nieodpłatne zabiegi bioenergoterapeutyczne i udzielamy porad związanych z terapią metodami naturalnymi. W naszej siedzibie corocznie organizujemy akcję charytatywną dla mieszkańców Łodzi i okolic, której celem jest pomoc w powrocie do zdrowia.

Przez 20 lat istnienia w naszych progach bywało wielu duszpasterzy, którzy wraz z nami zawsze świętowali uroczystości kościelne – Boże Narodzenie, Wielkanoc oraz towarzyszyli podczas naszych wewnętrznych uroczystości w łonie organizacji. Nigdy nie ukrywaliśmy, że większość z nas jest katolikami, wręcz przeciwnie, byliśmy
i jesteśmy z tego dumni, wielokrotnie dając świadectwo wiary.

Polski Cech Psychotroniczny jest organizacją skupiającą rzemieślników. Powstała ona z mojej inicjatywy w listopadzie 2005 r., a od stycznia 2006 r. jest członkiem Łódzkiej Izby Rzemieślniczej. Do kluczowych zadań Cechu należy utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i powagi zawodu, organizowanie na rzecz członków działalności kulturalno – oświatowej i gospodarczej, podnoszenie kwalifikacji, a także reprezentowanie członków wobec organów władzy i administracji państwowej.
Obecnie Cech zajmuje się organizacją kursów zawodowych – bioenergoterapii i radiestezji, dających uprawnienia państwowe (stopień czeladnika lub mistrza). Ponadto w siedzibie Cechu przeprowadzamy wiele innych szkoleń z zakresu naturoterapii. Regularnie organizujemy spotkania, których celem jest promowanie między innymi zdrowego stylu życia, ochrony środowiska oraz przekazanie osobom zainteresowanym wiedzy z zakresu naturoterapii. Wykonujemy weryfikacje uzdolnień bioenergoterapeutycznych i radiestezyjnych, wydajemy certyfikaty jakości pracy. Od początku istnienia organizujemy ogólnopolskie zjazdy naturoterapeutów, które od kilku lat mają charakter międzynarodowy. Podczas zjazdów każdorazowo spotykamy się w Sanktuarium Maryjnym w Siedlątkowie na uroczystej Mszy Świętej, w której aktywnie uczestniczymy. Wraz z przedstawicielami Łódzkiej Izby Rzemieślniczej delegaci Polskiego Cechu Psychotronicznego uczestniczą w pielgrzymkach na Jasną Górę. Uczestniczymy również w mszach wstawienniczych u Ojców Werbistów w Laskowicach Pomorskich i Krynicy Morskiej.
Od trzech lat nasza organizacja posiada sztandar, który został poświęcony w Kościele Rzymsko-Katolickim. Corocznie bioenergoterapeuci otrzymujący dyplom czeladniczy składają przysięgę na sztandar w obliczu Boga podczas Mszy Świętej w Kościele Katolickim. Ostatnio miało to miejsce we wrześniu 2013 r. w Kościele Św. Wojciecha w Łodzi.

Dodam, że organizacje, które krótko zaprezentowałem, od 2005 r. posiadają wspólną siedzibę w Łodzi, przy ul, Traugutta 8. Wszystkie nasze siedziby zawsze były poświęcone przez Duchownych Katolickich.

W imieniu własnym i członków Stowarzyszenia Bioenergoterapeutów „MAZOWSZE” oraz Polskiego Cechu Psychotronicznego mogę zapewnić, że nie wstydzimy się swojej religii, nie wstydzimy się krzyża. W naszej pracy bioenergoterapeutycznej czerpiemy siłę i odwagę z miłości, którą daje nam Chrystus. Od pierwszych dni działalności organizacji, którym  przewodniczę, były one i nadal są silnie związane z tradycjami Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Ja często z dumą podkreślam, że jestem wierzącym, praktykującym katolikiem, posiadam osobiste błogosławieństwo papieża Jana Pawła II.

Proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku i poważania

Prezes Honorowy Stowarzyszenia Bioenergoterapeutów „MAZOWSZE”
Starszy Polskiego Cechu Psychotronicznego

Jan Karol Jóźwiak